RENTMEESTERSCHAP: PRIVATIEF VASTGOED BEHEER – PATRIMONIUMBEHEER

 Rentmeester: het beheer van uw patrimonium


AnimmoInvest staat in voor het administratieftechnisch en financieel beheer van uw vastgoed. Zowel u, als investeerder, als uw huurder kunnen hierbij genieten van onze professionele aanpak. Met onze permanentie service staan wij 24/7 voor uw huurder klaar en dit voor alle dringende problemen. Wij waken over een goede naleving van de huurovereenkomst zodat u zich niet langer zorgen hoeft te maken over de dagdagelijkse problemen. Op het einde van de maand krijgt u een gedetailleerd overzicht van de voor u gestorte huurgelden en de stand van zaken van uw pand. Zo krijgt u een totaalbeeld van uw portefeuille.

 

Wat als beheren een passie is?

Het bezitten van onroerend goed kan talloze problemen met zich mee brengen.
Door de meer dan 25 jaar ervaring van AnimmoInvest, een zusterbedrijf in de Animmogroep, met het beheren van residentiele gebouwen, weet ook AnimmoInvest perfect in te spelen op de pijnpunten van rentmeesterschap. Dankzij deze jarenlange ervaring kan AnimmoInvest zich als professionele vastgoedbeheerder profileren voor investeerders.
 

Het belang van een duurzaam rendement

Het streefdoel van AnimmoInvest is het duurzaam beheren van uw vastgoed. We streven naar het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement zonder de noodzakelijke kosten op lange termijn te verschuiven. Dit resulteert ten allen tijde in een optimale waarde van uw vastgoed. Een professioneel advies bij aankoop, gepaste strategieën en een meerjarenplan op maat zullen dit mogelijk maken.
 

Wat maakt AnimmoInvest nu zo uniek ten opzicht van andere Rentmeesters op de vastgoedmarkt?

AnimmoInvest is een rentmeester die zich uitsluitend focust op het beheren van investeringsvastgoed. Een geïntegreerd ERP pakket, dat speciaal is ontwikkeld voor het beheren van privatieve eigendommen, zorgt er voor dat AnimmoInvest kan anticiperen op toekomstige leegstand. Een nauwe samenwerking tussen onze vastgoedspecialisten en onze verhuurdienst maakt het mogelijk leegstand sterk te reduceren, wat het rendement van uw eigendom ten goede komt.
 

Accuraat dossier

AnimmoInvest stelt steeds een dossier op met de actuele contactgegevens van de huurders, EPC verslagen, plannen en basisakte (indien mede-eigendom) voor elk eigendom. Een vaste property manager gaat periodiek op bezoek in het gebouw, behandelt mogelijke klachten en zorgt voor een correcte uitvoering van de huurovereenkomst.

Juridische bijstand

Een interne juridische cel binnen AnimmoInvest volgt nauwlettend de laatste regelgeving of rechtspraak inzake huurcontracten op.


 AnimmoInvest, uw spreekbuis

De rentmeester staat in als spreekbuis van de eigenaar. Huurders kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun property manager. Herstellen van een defect gebeurt na een marktonderzoek naar de juiste vakman. We kiezen voor de leverancier die voor een correcte prijs een duurzame oplossing  kan aanbieden.


 Opvolging huurgelden

De rentmeester zorgt voor een feilloze opvolging van de betaalde huurgelden en alle andere verschuldigde bedragen en stort deze periodiek door naar de eigenaar. Mits het akkoord van de eigenaar en een vermelding in het contract, staan wij ook in voor een jaarlijkse huurindexatie.


 Stijgend rendement

Doordat AnimmoInvest onderdeel is van de Animmogroep, kunnen de eigenaars en huurders mee genieten van de vele raamcontracten die zorgen voor een sterke daling van de kosten (zoals onderhoudscontracten van liften, energieleveranciers, ...). Dit zorgt voor een stijgend rendement.


 Verhuur, verkoop en beheer


AnimmoInvest staat in voor zowel verhuur, verkoop en beheer van uw investeringsgoed. Deze drie diensten samen zorgen voor een zo efficiënt mogelijke opvolging van uw vastgoed. Onze experten staan steeds voor u klaar met een totaal aanpak om een snelle verhuur of verkoop van uw eigendom te garanderen.